Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] elozetes meghivo Marx Gyorgy emlekeloadasra (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] elozetes meghivo Marx Gyorgy emlekeloadasra (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] elozetes meghivo Marx Gyorgy emlekeloadasra (fwd)
  • Date: Mon, 5 May 2008 14:35:36 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 5 May 2008 09:22:40 +0200 (CEST)
From: Andras Patkos
<patkos AT galaxy.elte.hu>
To:
szalay AT sunserv.kfki.hu
Subject: elozetes meghivo Marx Gyorgy emlekeloadasra

El�zetes meghiv�

a 2008. �vi Marx Gy�rgy eml�kel�ad�sra


az ELFT �s az ELTE Fizikai Int�zete

m�jus 22-�n cs�t�rt�k�n du. 3 �rakor

az Ortvay-kollokvium keret�ben rendezi meg a 6. Marx Gy�rgy eml�kel�ad�st.

El�ad�: Ettore Fiorini (Milano-Bicocca Egyetem)
Az el�ad�s c�me: The neutrinoless beta decay and the nature of neutrino

Az el�ad�sra megh�vjuk Marx Gy�rgy tisztel�it �s a neutr�n�fizika legujabb
fejlem�nyei ir�nt �rdekl�d� minden koll�g�t.
------------------------------------------------------------  • [Fizinfo] elozetes meghivo Marx Gyorgy emlekeloadasra (fwd), Szalay Kati, 05/05/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page