Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 15 May 2008 20:10:09 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. május 22-én, csütörtökön 11:00-kor

Rónaky József
(OAH)

Atomenergia-reneszánsz és globalizáció

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
Sokak szerint a XXI. század kulcskérdése a világ energiaellátása. A
robbanásszerűen fejlődő ázsiai országok energiaéhsége, a globális
felmelegedés fenyegetése, a fosszilis tüzelőanyagok növekvő ára és
politikai kockázata rákényszeríti a dönteshozókat, hogy nemzeti
regionális és globális skálán is megoldásokat keressenek a világ
energiaellátására. A kulcsszavak: ellatásbiztonság, gazdaságosság és
fenntarthatóság. Előadásomban az atomenergetika helyzetét mutatom be
ezeken a skálákon. Sokak szerint elkezdődött az atomenergia reneszánsza,
mások szerint sürgősen, vagy fokozatosan, de fel kell hagynunk az
atomenergia használatával. Az igazság, mint általában, itt is a józan
középút. Az atomenergia nem ad teljes megoldást a felsorolt égető
problémákra, de a megoldás nem nagyon képzelhető el nélküle.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page