Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Mentsuk meg a fizikat?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Mentsuk meg a fizikat?


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Mentsuk meg a fizikat?
  • Date: Sat, 29 Mar 2008 23:29:15 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Valamennyiünk felelőssége, hogy a felnövekvő nemzedékek (és ha még nem késő, a jelenleg aktív nemzedékek is) megfelelő természettudományos (és ezen belül fizikai) ismeretekkel rendelkezzenek. Ennek szükségességéről a Fizinfó olvasóit nyilván nem kell meggyőzni; mások (köztük a politikusok) figyelmét pedig arra kell felhívnunk, hogy természettudományos ismeretek és természettudományos szemlélet nélkül nincs racionális gondolkodás, de nincs innováció és versenyképesség sem.

Az, hogy az egyes természettudományos tárgyak oktathatók, illetve oktatandók-e, és ha igen, mely életkorban oktatandók integrált vagy specializált diszciplínák formájában, továbbá hogy azok az érettségin milyen formában szerepeljenek, elsősorban pedagógiai és didaktikai kérdés. A Fizinfón folyó vita is arra mutat, hogy a válaszok nem triviálisak. Feltételezem és remélem, hogy a békéscsabai Középiskolai Fizikatanári Ankéton született erre vonatkozó szakmai javaslat, amit bizonyára rövidesen a listán is megismerhetünk, és ami el fog jutni az OKM-be is.

Ugyanakkor kissé túlzásnak érzem félreverni a harangokat. Nem igaz, hogy a fizika oktatása éppen az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának 2/2006-2010. (2008. február 27.) számú állásfoglalása, illetve annak 1. pontja által került volna veszélybe. Ellenkezőleg, ez a pont alapvetően pozitív javaslatokat fogalmaz meg a jelenlegi helyzethez képest. Természetesen a javaslatokon az előbb írtak szerint lehet és talán kell is finomítani.

Az említett javaslat, amely - mint Raics Péter is utalt rá - a

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=118&p_fomenu=20&p_almenu=25&p_ckl=&p_rec=&p_nyelv=HU

URL-en található, összesen 12 pontból áll. Nem könnyű feladat a magyar kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) elmúlt negyedszázados történelméből igazán előremutató állásfoglalásokat találni, de ez az anyag valóban ilyen! Lényegében összefoglalja a hazai K+F+I legégetőbb kérdéseit, és azok megoldására kitűnő javaslatokat tesz. Ráadásul az országgyűlési bizottság az állásfoglalást - nagyon konstruktív, négypárti vita után - egyhangúlag fogadta el; a hálón a szó szerinti jegyzőkönyv is olvasható:

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=118&p_fomenu=20&p_almenu=22&p_ckl=&p_rec=&p_nyelv=HU

Azt hiszem, először is ezt a konszenzusos állásfoglalást kellene fizikusként, fizikatanárként, kutatóként üdvözölnünk, mielőtt a 12 pont egyikének egyik részletkérdése kapcsán apokalipszist vizionálunk és közvetlen vagy közvetett vádakat fogalmazunk meg, most már szinte valamennyi párt oktatáspolitikusaival szemben. Inkább annak örüljünk, hogy egy kérdéskörben politikai konszenzus van, és hogy ez a terület éppen a K+F+I!

Ebben a történetben mintha egy kicsit országunk állapota tükröződnék. Nem az az egyik fő bajunk itt is, hogy már a jóban is csak a rosszat tudjuk meglátni vagy sejteni? Hogy már örülni sem tudunk?

Nem azzal a kérdéssel kellene elsősorban foglalkoznunk, amit a vitában Varga Péter fogalmazott meg? Ő ezt írta:

"Mit tudunk mi TENNI? A MI alatt a Fizinfo olvasóit értem. Tenni úgy, hogy a természettudományos ismeeretek színvonla is is növekedjen."

Üdvözlettel,

Nagy Dénes Lajos


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page