Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] XXIX. FIZIKUSNAPOK - Debrecen

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] XXIX. FIZIKUSNAPOK - Debrecen


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] XXIX. FIZIKUSNAPOK - Debrecen
  • Date: Mon, 18 Feb 2008 16:34:38 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Alacsony hőmérsékletek fizikája

XXIX. FIZIKUSNAPOK

2008. március 3-8.
Debrecen

Program

2008. március 3. (hétfő)
16.00 Alacsony hőmérsékletek előállítása - cseppfolyósítástól a
keverési hűtőgépig
Előadó: dr. Vad Kálmán tud. főmunkatárs (Debrecen)
Helye: az ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay út 6/a

2008. március 4. (kedd)
16.00 Szuperfolyékonyság - a 4He-től a
neutroncsillagokig
Előadó: dr. Mészáros Sándor tud. főmunkatárs (Debrecen)
Helye: az ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay út 6/a

2008. március 5. (szerda)
16.00 Egzotikus elektromágneses jelenségek
alacsony hőmérsékleten
Előadó: dr. Mihály György egy. tanár (Budapest)
Helye: az ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay út 6/a

2008. március 6. (csütörtök)
16.00 A szupravezetés alkalmazásai az
elektrotechnikában
Előadó: dr. Vajda István egy. tanár (Budapest)
Helye: az ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay út 6/a

2008. március 7. (péntek)
16.00 Tanárok fóruma: Felkészítés az emelt
szintű érettségi kísérleti feladatára.
Vitaindító bevezetőt tart: dr. Demény András ny. egy. adjunktus (Debrecen)
Helye: az ATOMKI előadóterme, Debrecen, Poroszlay út 6/a

* * *
2008. március 6. (csütörtök)
14.00 Nyílt nap az ATOMKI-ban
Előzetes jelentkezés dr. Király Beátánál
Telefon: (52) 509-200, e-mail:
kiralyb AT atomki.hu

* * *
2008. március 8. (szombat)
10.00 Fizikai kísérletek bemutatása diákok és a nagyközönség számára
Helye: Debreceni Egyetem TTK Szilárdtest-fizikai Tanszék,
Debrecen, Bem tér 18/b.

* * *

Rendhagyó fizikaórák az MTA Atommagkutató Intézetében március 3-6. között.
Ezek keretében magas hőmérsékletű szupravezető eszközök működés közben
való megtekintése lehetséges március 5-7. között, ugyancsak előzetes
jelentkezés alapján. Előzetes jelentkezés dr. Ditrói Ferencnél, Tel.:
(52)509-251, e-mail:
ditroi AT atomki.hu

  • [Fizinfo] XXIX. FIZIKUSNAPOK - Debrecen, Zoltan Mate, 02/18/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page