Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, február 29. péntek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, február 29. péntek


Chronological Thread 
  • From: Fodor Gyula <gfodor AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, február 29. péntek
  • Date: Mon, 18 Feb 2008 13:06:05 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Etesi Gábor
(BME)

"Gravitációs insztantonok topológiája"

címmel tartandó szemináriumára.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2008. február 29. péntek du 14.00 óra


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Fodor Gyula

  • [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, február 29. péntek, Fodor Gyula, 02/18/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page