Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Polaris TV e heti közvetítéstömeg!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Polaris TV e heti közvetítéstömeg!


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Polaris TV e heti közvetítéstömeg!
  • Date: Mon, 18 Feb 2008 20:18:30 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület

Kedves Barátaink, lelkes nézőink!

Történetünk egyik legmozgalmasabb hete következik a Polaris TV élő közvetítéseinek sorában - 72 órán belül 5 nagy előadássorozatot és rendezvényt közvetít csapatunk, valós időben! A Polaris TV elérhetősége a www.mcse.hu oldalról elérhető linkeken!


---------------------------

2008. február 19., kedd
18:50-től - Tóth Imre: Mit tudtunk meg az üstökösökról az elmúlt 100 évben?

A XX. századi, sőt a mai ismereteinket is az üstökösök fizikai tulajdonságairól a XIX. századi csillagászat és az akkor kibontakozó megfigyelési és kísérleti asztrofizika alapozta meg. Egy kis "időutazást" teszünk a csillagászat történetében, amelynek során a XIX-XX. század fordulóján kibontakozó modern asztrofizika hátterében bemutatjuk az üstökösök megfigyelésében, kutatásában elért legfontosabb eredményeket, amelyek alapvetőek a későbbi kutatásokban. Bemutatjuk a XX. század eredményeit, többek között Kulin György idevonatkozó kutatásait is. A közelmúlt csúcstechnikára alapozott megfigyelési és laboratóriumi kísérleti eredményei, valamint az egyes üstökösök közelében végzett helyszíni űrszondás vizsgálatok ellenére még ma sem ismerjük az üstökösmagok szerkezetét és működésének fontos részleteit, ahogyan arra a 2007. októberében szuperkitörésen átesett - és a napokban is amatőrcsillagászati eszközökkel megfigyelhető - 17P/Holmes-üstökös példája is rámutatott. Tehát még mindíg van mit tanulni ezektől a kis őseredeti égitestektől.

---------------------------

2008. február 20., szerda
13:00-tól - Az Atlantis űrrepülőgép leszállásának élő közvetítése

Az Atlantis leszállása magyar időben 15 órára van kitűzve. 13 órától figyelemmel kísérjük a készülődést és a fékezés fázisait a NASA TV élő közvetítését átvéve, magyar kommentárral. Vendégünk a stúdióban Vizi Pál és Zsombok Gábor.

---------------------------

2008. február 20., szerda
18:50-től Az antianyag titka - részecskék és antirészecskék, avagy az elveszett szimmetria

Az antirészecskék feltételezése, illetve felfedezése óta megszoktuk, hogy az antianyag minden tuajdonsága pontosan megegyezik a közönséges anyagéval, csak épp bizonyos mennyiségek (töltések) előjele ellenkező. Mi az oka akkor, hogy kozmikus környezetünkben néhány kósza antirészecskétől eltekintve nem találunk antianyagot, csak anyagot? Lehet, hogy az antianyag az Univerzum távoli tájain koncentrálódik, így a kozmoszban anyag- és antianyag-szigetek váltakoznak? A modern részecskefizika és kozmológia szintézise új, sokkal izgalmasabb választ kínál e régi kérdésre.

---------------------------

2008. február 21., csütörtök
01:00-06:00 A teljes holdfogyatkozás élő közvetítése a Polaris Csillagvizsgálóból (derült időjárás esetén)

---------------------------

2008. február 21., csütörtök
17:50 Dr. Lukács Béla: A magyar nyelv akusztikája (Székesfehérvárról)

A magyar nyelv sok szempontból egyedi. Például akusztikai sajátosságai miatt, melyek elsősorban a magánhangzók hangsúlyozása révén jönnek létre. Ennek segítségével aztán anyanyelvként könnyebb megtanulnunk, hiszen érezzük, hogyan kell ragozni a szavakat. A magánhangzók megfelelő hangsúlyozása azonban már a sztyeppéken élő elődeink számára is fontos volt. Ha nem is értették meg egymást a különböző törzsek tagjai, de a neveket a hangsúlyokból érteni lehetett, s ebből tudták meg, van-e közös rokonuk, vagyis testvér vagy ellenséggel állnak szemben. Előadónk saját kutatásairól számol be az anyanyelv nemzetközi napján.

---------------------------

  • [Fizinfo] Polaris TV e heti közvetítéstömeg!, Tepliczky István, 02/18/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page