Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Sun, 17 Feb 2008 13:07:22 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. február 22-én, PÉNTEKEN(!) 11:00-kor

Csörgő Tamás
(RMKI)

A RHIC gyorsító PHENIX kísérletének legújabb eredményei:
a kvark-gluon plazma folyékonysága

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:

Áttekintést nyújtok az USA Brookhaven Nemzeti Laboratóriumában működő
RHIC gyorsító legújabb eredményeiről, különös tekintettel a PHENIX
kísérletre és az abban résztvevő magyar csoport aktivitására. Kutatásaink
öt fő mérföldköve a következő:

- Új jelenség felfedezése, a nagy transzverz impulzusú részecskék számának
csökkenése a RHIC Au+Au ütközéseiben.
- d + Au ellenpróba: az új jelenség oka új anyag megjelenése.
- A hidrodinamikai leírás sikere: az új anyag folyadék.
- Az elliptikus folyás skálaviselkedése: az új anyag kvarkok folyadéka.
- A viszkozitás mérése: az új anyag az eddig előállított legforróbb, és
legtökéletesebb folyadék.

Röviden kitérek a 2008 februárjában Jaipurban tartott Kvarkanyag 2008
világkonferencián bemutatott néhány új PHENIX eredmény ismertetésére is.
_______________________________________________
Mind mailing list
Mind AT atomki.hu
http://namafia.atomki.hu/mailman/listinfo/mindArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page