Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] HUMOR

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] HUMOR


Chronological Thread 
  • From: Zimanyi Magdolna <mzimanyi AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Varga Péter <vargap AT mfa.kfki.hu>
  • Cc: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] HUMOR
  • Date: Sun, 17 Feb 2008 13:16:45 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Fizinfo,

A Varga Péter által a listára küldött limerick-ek eszembe juttatták az alábbi verses sirfeliratot. Ez ugyan nem limerick, csak 4 sorból áll, de "szakmai" vonatkozásai miatt talán helye van a Fizinfo-n.

Forrását, sajnos, nem tudom megadni :-(, magam csak hallottam valakitől. Igy az is elöfordulhat, hogy pontatlanul, vgy hibásan emlékszem rá, melyért elöre is elnézést kérek.

Epitaph

Here lies a chemist only a learner
Who blew himself up with a Bunsen burner.
He might with a little more ambition
Have blown himself up with nuclear fission.

Üdvözlettel

Zimányi Magdolna

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Int.


  • [Fizinfo] HUMOR, Varga Péter, 02/15/2008
    • Re: [Fizinfo] HUMOR, Zimanyi Magdolna, 02/17/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page