Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] sos Fontos lenne

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] sos Fontos lenne


Chronological Thread 
  • From: Szondy György <szondy.gyorgy AT chello.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] sos Fontos lenne
  • Date: Tue, 29 Jan 2008 07:04:28 +0100
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Listatagok!

Több szempontból is elgondolkodtató az alábbi kijelentés:

>> " A közvélemény megítélésével szöges ellentétben áll a Physics World
>tudományos
>> folyóirat közvélemény-kutatásának eredménye, amelyben a világ fizikusai
>> rangsorolták kollégáikat. A várakozásnak megfelelően, utcahosszal Albert
>> Einstein győzött,

Úgy gondolom előbb-utóbb az Általános Relativitáselmélet esetén is
elkövetkezik
a paradigmaváltás, és egy elfogadott kvantumgravitációs elmélet lép annak
helyébe.

Valószínűleg egy ilyen váltás a fizikusok körében inkább forradalmi jellegű
lesz, mint a
közvélekedés terén, vagyis egy hosszú lappangási idő után hirtelen kerül
valami
új az előtérbe, ami végül bizonyos mértékig háttérbe (a rangsoron hátrébb)
szorítja Einstain munkásságát.

De vajon eljutott-e a paradigma-váltás közelébe a fizika ezen a téren? Ez
jelenne meg a "közvélemény megítésében"? Ennek én személy szerint
eddig nem láttam semmi jelét. (Nem hinném/szkeptikus vagyok.)

Inkább azt kérdezném meg:
Értelmezhető-e egyán az kijelentés, hogy "közvélemény megítésében"?
Nem egészen volt számomra világos, hogy milyen kutatás áll e mögött.

Üdvözlettel,
Szondy György


No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.15/1248 - Release Date: 2008. 01.
28. 21:32

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page