Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] sos Fontos lenne

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] sos Fontos lenne


Chronological Thread 
  • From: Gadár László <gadar AT enternet.hu>
  • To: "Fizinfo@Lists. Kfki. Hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] sos Fontos lenne
  • Date: Mon, 28 Jan 2008 21:38:08 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Segítséget kérek!

Egy diák Einsteinről ír TDK-t.

Írja, hogy Einstein munkásságát úgy értékelték 2007-ben, hogy nem sorolták a
tudósok első 30-a közé.A kérdés: Ez igaz? Megjelent valahol? Hol nézhetnék utána?Az alábbi megközelítő válasszal találkoztam a neten, de itt szó nincs arról,
amit kérdezek.Gadár L.Tudósok [szerkesztés
<http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=20._sz%C3%A1zad&action=edit&secti
on=9> ]

* Niels Bohr <http://hu.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr> (atomfizikus)
* James <http://hu.wikipedia.org/wiki/James_Chadwick> Chadwick
(atomfizikus)
* Noam <http://hu.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky> Chomsky
(nyelvészet)
* Marie <http://hu.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie> Curie (atomtudós)
* Richard <http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins> Dawkins
(evolúcióbiológus)
* Albert <http://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein> Einstein
(relativitás elmélet)
* Mircea <http://hu.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade> Eliade
(vallástörténet)
* Enrico <http://hu.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi> Fermi
(atomfizikus)
* Sir <http://hu.wikipedia.org/wiki/Sir_Alexander_Fleming> Alexander
Fleming (mikrobiológus)
* Sigmund <http://hu.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud> Freud
(pszichológia)
* Kurt <http://hu.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del> Gödel
(matematikus)
* Martin <http://hu.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger> Heidegger
(filozófia)
* Carl <http://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung> Gustav Jung
(pszichológus)
* Claude <http://hu.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss>
Lévi-Strauss (kulturális antropológus)
* Bronisław <http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Malinowski>
Malinowski (etnológia)
* Lise <http://hu.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner> Meitner (fizikus)
* John Nash <http://hu.wikipedia.org/wiki/John_Nash> (közgazdász)
* Neumann <http://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_J%C3%A1nos> János (a
modern számítógép atyja)
* Robert <http://hu.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer>
Oppenheimer (atomtudós)
* Max Planck <http://hu.wikipedia.org/wiki/Max_Planck>
(kvantumfizika)
* Ernest <http://hu.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford> Rutherford
(atomfizika)
* Szent-Györgyi
<http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert> Albert (biológus)
* Teller Ede <http://hu.wikipedia.org/wiki/Teller_Ede> (atomfizikus)
* Ludwig <http://hu.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein>
Wittgenstein (filozófus)
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page