Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] milli-mikro

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] milli-mikro


Chronological Thread 
 • From: tibor.lakatos AT etk.pte.hu
 • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
 • Subject: [Fizinfo] milli-mikro
 • Date: Fri, 30 Nov 2007 11:36:58 +0100 (CET)
 • Importance: Normal
 • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Milli? Mikro? Nem hiszem, hogy ez általános dekortikáció jele, mert nem
kell sok ész ahhoz, hogy a milli és a mikro prefixumokat
megkülönböztessék. Egyszerüen meg kell tanulni, mint a kilót és a dekát.
Ehhez nem kell más csak egy kis idő (fizikára, kémiára). Amiből ugyebár
kevés van. Egyre kevesebb...
Lakatos Tibor
 • [Fizinfo] milli-mikro, Peter Szekely, 11/30/2007
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] milli-mikro, tibor . lakatos, 11/30/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page