Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Zimányi 2007 Nehézionfizikai Téli Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Zimányi 2007 Nehézionfizikai Téli Iskola


Chronological Thread 
  • From: "Va'n Pe'ter" <vpethm AT gmail.com>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Zimányi 2007 Nehézionfizikai Téli Iskola
  • Date: Fri, 30 Nov 2007 10:58:13 +0100
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=received:message-id:date:from:to:subject:mime-version:content-type:content-transfer-encoding:content-disposition; b=XTolqh/U4akqcCvo9h1zo20eJU4J2S7+qH3/86H2lS/gHRUPehsNsCqd6vfJmEaA24TZ1SHt6PYPO9BWs38qOnjvHJ85dgKKffMH6d6BES4sOzajihG+bckkpT58/Be9J+bFVHm9H3WsE5zHIWE6bHW3CJ/f5SQwCW6F4r21JdM=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Fel szeretnénk hívni a figyelmeteket a 2007 december 5-től 7-ig
megrendezésre kerülő, sorrendben 7. Zimányi Nehézion-fizikai Téli
Iskolánkra.

Iskolánk fő céljai a következőek:

- áttekinteni a nehézion-fizika 2007 során elért új eredményeit;

- elmélyíteni az erősen kölcsönható anyag fázisszerkezetét tanulmányozó
kísérleti és elméleti kutatók közötti együttműködést;

- tovább mélyíteni az USA Brookhaveni Nemzeti Kutatóintézet (BNL)
RHIC gyorsító PHENIX kísérletben, a Debreceni Egyetem, az ELTE és a
KFKI RMKI kutatói által létrehozott PHENIX-Magyarország együttműködés
keretében, hozzájárulva az egyetemek és a kutatóintézetek közötti
kapcsolatok erősítéséhez;

- elmélyíteni kapcsolatainkat a CERN LHC gyorsító kísérleteivel,
különös tekintettel az ALICE, a CMS és a TOTEM LHC kísérletekben való
magyar bekapcsolódásra;

- áttekinteni a relativisztikus hidrodinamikai kutatások legújabb
eredményeit és a

- korrelációk és fluktuációk kutatásainak legújabb eredményeit a
részecskefizikában és a nehézion fizikában;

- megnyitni a RHIC Téli Iskolát a hazai és a külföldi diákok előtt,
követve a 2003-ban kialakított formát és szokásokat (idén is több
külföldi PhD hallgatót várunk);

A legfontosabb tudnivalókat (előadók listája, az előzetes program,
praktikus információk stb.) az Iskola honlapja foglalja össze,

http://www.kfki.hu/~csorgo/school07/

A diákok részvételét bátorítjuk, és számunkra regisztrációs díjat nem
számítunk fel.

December 5-én szerdán az ELTE TTK-n minden programunk nyitott az ELTE
diákjai és oktatói, kutatói számára. PhD-val rendelkezők számára az
iskola önköltséges regisztrációs díja 10000 Ft.

Végül egy örömhír:
Idei Iskolánk kiemelt előadója Robert Peschanski professzor úr, a
párizsi Saclay Intézetből. Előadásai az ELTE Részecskefizika
szemináriuma illetve a KFKI RMKI Intézeti szemináriuma keretében is
meghirdetésre kerülnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Csanád Máté, Csörgő Tamás és Ván Péter
a rendezvény szervezői
http://www.kfki.hu/~csorgo/school07/


  • [Fizinfo] Zimányi 2007 Nehézionfizikai Téli Iskola, Va'n Pe'ter, 11/30/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page