Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Re: Nem lehet tudni előre...

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Re: Nem lehet tudni előre...


Chronological Thread 
  • From: Tamas Biro <birot AT nytud.hu>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Re: Nem lehet tudni előre...
  • Date: Thu, 29 Nov 2007 19:08:18 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>Kedves Listatagok!


Gyanítottam, hogy a hozzászólásommal magam ellen fordítom a közhangulatot, de úgy vélem, hogy néhány hozzászólás nem egészen fair.

Például az egyik hozzászóló Newton törényeit a melléknév fogalmával hasonlította össze (nem tudván, hogy nyelvész lettem a fizikus szak elvégzése után). Ezt azért nem tartom fairnek, mert a melléknév fogalma alsótagozatos tananyag volt. Vajon ha a felsõtagozatos vagy a gimnáziumi tananyagból hoznék példákat (pl. "állandó határozó" vagy "morféma"), azt a fizikus-lista hány százaléka tudná magabiztosan meghatározni? Tippem szerint nem sokkal többen, mint ahány nyelvész Newton törvényeit el tudja mondani.

Egy másik hozzászólás a klimakonferencia résztvevõinek (döntéshozóinak) természettudományos mûveltsége miatt aggódott. Sajnálom, de ezt a hozzászólást pedig azért nem tartom fairnek, mert a klímakonferencia döntéseinek a meghozatalánál nem elegendõ a világ legjobb gimnáziumában letett emelt szintû természettudományos érettségi, sõt egy TTK-s diploma sem. Hanem a döntéshozó politikusoknak egész tanácsadó-csoportok háttérmunkájára van szükségük, amelyben az adott kérdésre szakosodott fizikusok, biológusok és meteorológusok éppúgy megtalálhatóak, mint a kérdés jogi, társadalmi és gazdasági vetületeit ismerõ szakemberek.

Természetesen, jó lenne, ha a magyar társadalom nagyobb hányada rendelkezne nagyobb fizikai háttérmûveltséggel. De ne áltassuk magunkat, az átlagdiák régen is elfelejtette a bemagolt, de sosem meg nem értett fizikai képleteket a dolgozat után egy órával. Számomra nem az a kérdés, hogy heti hány órában tanulnak fizikát a gyerekek, hanem hogy megértik-e azt, amit ebben ar óraszámban okítanak nekik. És engem nem zavarna, ha a felszabaduló óraszámban pedig olyan közgazdasági, társadalmi és politológiai alapismereteket tanulnának, amelyek segítségével a jövõ szavazópolgárai kevésbé ülnének fel a demagógiának.

Aki pedig a dihidrogén-oxid betiltásáért gyûjt aláírásokat, vagy pedig elveti a gyógyszert a vízben található oxigén kémiai tulajdonságai miatt, az ugyanezt fogja tenni akkor is, ha kétszer akkora óraszámban próbálják a fejébe nyomni a fizikát és a kémiát. Sajnálom, annak úgy kell...

Üdvözlettel,

Biró Tamás(U.I.: Azt hiszem, a félreértések kedvéért érdemes megjegyeznem, hogy nem vagyok azonos az azonos nevû fizikus kollégákkal.)

___________________________________
* Biro Tamas:
birot AT nytud.hu
*
birot AT birot.hu
* http://www.birot.huArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page