Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Juniusi HISTORIA emlekezteto

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Juniusi HISTORIA emlekezteto


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Juniusi HISTORIA emlekezteto
  • Date: Fri, 22 Jun 2007 12:28:58 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Fizinfo Olvasók!

2007. június hó folyamán az alábbi jeles személyekkel gazdagodott
(gazdagodik) a "HISTÓRIA" - a természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
gyűjteménye. A lista nem teljes, csak azok a tudósok, tanárok szerepelnek
benne, akik születésük, életük, tevékenységük által Magyarországhoz kötődnek.

Az egyes személyekhez tartozó részletek elolvasásához a
http://www.kfki.hu/physics/historia/2007/histjun.html címen lévő listában
az adott névre kell kattintani.

Természettudós, paleontológus, tanár:

Brassai Sámuel (1797-1897) polihisztor
Berde Áron (1819-1892) természettudós, közgazdász
Zalányi Béla (1887-1970) paleontológus

Fizikus, biofizikus, tanár:

Bodócs István (1887-1965) fizikus
Békésy György (1899-1972) biofizikus
Párkányi László (1907-1982) fizikus 100 éve született, 25 éve halt meg
Kónya Albert (1917-1988) fizikus

Kémikus, vegyész, vegyészmérnök, tanár:

Petrik Lajos (1851-1932) vegyész 75 éve halt meg
Austerweil Géza (1882-1964) vegyészmérnök 125 éve született
Rott Andor (1897-1981) vegyészmérnök, feltaláló
Cholnoky László (1899-1967) vegyész, gyógyszerész
Szelepcsényi Lajos (1902-1962) vegyészmérnök
Szabó Dezső (1917-1987) kémikus
László Antal (1931-1982) vegyészmérnök
Bartha Zoltán (1931-1989) vegyészmérnök

Matematikus, tanár:

Vész János Ármin (sz.Weiss) (1826-1882) matematikus, mérnök, 125 éve halt meg
Ritli Vendel (1851-1897) természetrajz és mennyiségtan tanár
Obláth Richárd (1882-1959) matematikus 125 éve született
Frey Tamás (1927-1978) villamosmérnök, matematikus

Mérnök, tanár:

Zach Antal, báró (1747-1826) műszaki és tüzérségi katonatiszt
Mechwart András (1834-1907) gépészmérnök, feltaláló, 100 éve született
Hauszmann Alajos (1847-1926) építész
Zechmeister Jenő (1869-1942) gépészmérnök
Szikla Géza (1882-1963) gépészmérnök 125 éve született
Székely Hugó (1886-1982) építészmérnök 25 éve halt meg
Istvánffy Edvin (sz.Rainer) (1895-1967) gépészmérnök
Bölcskei Elemér (1917-1977) mérnök

Sz.K.
**********************************************************************
Érdemes megnézni: http://www.kfki.hu/new/
http://www.kfki.hu/physics/historia/
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************

  • [Fizinfo] Juniusi HISTORIA emlekezteto, Szalay Kati, 06/22/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page