Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Horváth Péter védése

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Horváth Péter védése


Chronological Thread 
  • From: Rozsa Karoly <karcsi AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Horváth Péter védése
  • Date: Fri, 22 Jun 2007 09:23:34 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Kollégák!

Mindenkit szeretettel meghívunk Horváth Péter június 26-án, kedden
tartandó PhD védésére. Doktori értekezés témája rádiofrekvenciás SiH4 és
H2-SiH4 kisülések vizsgálata optikai és tömegspektroszkópiai módszerekkel.

A védés helye: ELTE TTK, XI. Pázmány Péter sétány 1/A, 2.54-es terem
Ideje: 2007. 06. 26, délelött 10 óra

Az értekezés megtekinthetö a Tudományszervezési és Egyetemi Kapcsolatok
Osztályán, a tézisfüzet pedig olvasható az osztály honlapján:

http://teo.elte.hu/minosites/tezisek/horvath.pdf

Üdvözlettel: Horváth Péter és Rózsa Károly

  • [Fizinfo] Horváth Péter védése, Rozsa Karoly, 06/22/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page