Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 30 Mar 2007 11:55:58 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghivó
az MTA KTM Csillqászati Kutatóintézete
szeminariumára

Elõadó: Kiss Csaba

Cím: "A kisbolygóöv égitestjeinek hatása infarvörös és szubmilliméteres
megfigyeléskre"”

Kivonat:
A Naprendszer kisbolygóinak túlnyomó többségét a kisbolygóövben találjuk.
Néhány száz K hõmérsékletük által ezek az égitestek az infravörös
hullámhosszakon az égbolt képének meghatározó összetevõi, és sok esetben
jelentõsen befolyásolhatják az egyéb céllal zajló méréseket. Az elõadásban
bemutatunk egy teljes-égbolt modellt, amellyel megbecsülhetõ a kisbolygók
zavaró hatása egy adott infravörös vagy szubmilliméteres mérõeszközre,
többek között az Akari és a Herschel infravörös ûrtávcsövek mûszereire. A
modell lehetõséget kínál arra is, hogy valódi mérésekkel való
összehasonlítással finomíthassuk a nagyon kis méretû (<1km) kisbolygókról
rendelkezésre álló ismereteinket (pl. méreteloszlás, albedo).

Az elõadás idõpontja: 2007. április 5, csütörtök 14h

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, Konkoly Thege M. út 15-17.


Patkós László s.k.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page