Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 19 Mar 2007 11:16:19 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghivó
az MTA KTM Csillqászati Kutatóintézete
szeminariumára


Elõadó: Sándor Zsolt (ELTE)

Cím: "Rezonáns exobolygó-rendszerek kialakulása"

Kivonat:
Az eddig megfigyelt, több bolygót tartalmazó exobolygó-rendszerek közel
egyharmadában egymással rezonanciában álló óriásbolygó-párok találhatók.
Az óriásbolygók rezonanciába történõ befogadása azt sejteti, hogy ezen
rendszerek kialakulásánál a gravitációs erõk mellett egyéb, a csillag
körül még meglévõ akkréciós diszk által keltett disszipatív erõk is
hatottak, melyek a bolygópályák zsugorodását okozhatják. A bolygóknak a
központi csillag felé történõ vándorlása - azaz a planetáris migráció
hipotézise - megmagyarázhatja a forró Jupiterek létezését is. Az
elõadásban összefoglalom a planetáris migráció hipotézisét, továbbá
ismertetem a konkrét rezonáns exobolygó-rendszerek kialakulásával
kapcsolatos - részben saját - eredményeket.

Az elõadás idõpontja: 2007. március 22, csütörtök 14h

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, Konkoly Thege M. út 15-17.

Patkós Laszló s.k.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page