Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Hétfőn AEKI ASZL szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Hétfőn AEKI ASZL szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: aekiusers AT lists.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Hétfőn AEKI ASZL szeminárium
  • Date: Fri, 30 Mar 2007 13:01:13 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Anyagszerkezeti Labor szeminárium

2007. április 2. hétfő 9.00Balaskó Márton: Milyenek látják a kritikus vizet a neutronok

Mindenkit szeretettel várunk a
19. épület Tanácsteremben!
(1121 Bp. Konkoly-Thege út 29/33)Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page