Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] OCSSZ - Marc.19.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] OCSSZ - Marc.19.


Chronological Thread 
  • From: "E. Forgacs-Dajka" <E.Forgacs-Dajka AT astro.elte.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] OCSSZ - Marc.19.
  • Date: Mon, 19 Mar 2007 12:59:34 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
Tisztelt Kolléga!

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt az ELTE Csillagászati Tanszék és az
ELFT Csillagászati Szakcsoportja által szervezett
Országos Csillagászati Szeminárium következő előadására.

A SZOKÁSOS HELYSZÍN ÚJRA MEGVÁLTOZOTT!

Előadó neve: Szabó M. Gyula
(Szegedi Tudományegyetem)

Előadás címe: Kisbolygók a Naprendszerben -
holdak a Naprendszeren kívül

Előadás időpontja: 2007. március 21. (szerda) 14 óra 30 perc

Előadás helye: Budapest XI. Pázmány Péter sétány 1/A.
ÉSZAKI TÖMB
7. emelet 7.59 terem

Kivonat:

A kisbolygók méretének, anyagának, alakjának és forgásának vizsgálatával
betekintést nyerhetünk a Naprendszer történetébe és fejlődésébe.
A Solan Digitális Égboltfelmérés adatai e tárgyban is megsokszorozták
ismereteinket, elsősorban azért, mert hatékony adatfeldolgozási eljárásokkal
nagyságrendnyivel több égitest összehasonlító vizsgálata vált lehetővé,
így egyedileg tanulmányozhatóvá váltak a kisbolygók legnépesebb családjai,
és kimutathatóvá vált a Jupiter trójai családjának belső szerkezete.
A munkában részt vállalt a SZTE csillagász csoportja is, az előadás első
része ezeket a vizsgálatokat ismerteti.

Az utóbbi években a Naprendszeren kívüli bolygórendszerek kisebb égitestei
(Kupier-övek, trójai jellegű családok, bolygók holdjai) felé is jelentős
figyelem fordult; a szegedi kutatócsoport az exobolygók körül keringő
holdak detektálhatóságát vizsgálta. Ez két módszerrel is lehetséges, amelyek
tranzitos exobolygók fénygörbéjének vizsgálatán alapulnak. Eredményeink
szerint kedvező esetben a hold tömegét, sűrűségét és méretét is meg lehet
majd határozni, és a közeljövő űrbéli mérései (pl. CoRoT, Kepler) ehhez
elegendően pontosak.


MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

----------------------------------------------------------------------------
ORSZÁGOS CSILLAGÁSZATI SZEMINÁRIUM

További információ: http://astro.elte.hu
----------------------------------------------------------------------------

  • [Fizinfo] OCSSZ - Marc.19., E. Forgacs-Dajka, 03/19/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page