Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Időutazás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Időutazás


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Időutazás
  • Date: Mon, 29 Jan 2007 14:18:58 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Listaolvasók!

A relativisztikus téridőben történő időutazás problémája
kapcsán bennem egy egyszerűbb kérdés fogalmazódik meg:
vajon konszenzus van-e a fizikával foglalkozók többsége
körében abban, hogy a klasszikus fizikai időfogalom
szerint az időutazás ugyanolyan képtelenség, mint
pl. negativ számból négyzetgyököt vonni a valós számok
körében? Engem megnyugtatna, ha konszenzus lenne.
(Hangsúlyozom, hogy a klasszikus fizika időfogalmára
gondolok.)

Máté Zoltán


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page