Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Időutazás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Időutazás


Chronological Thread 
  • From: Lindeisz László <laszlo.lindeisz AT t-online.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Időutazás
  • Date: Sat, 27 Jan 2007 13:01:58 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Lukács Bélának van egy népszerűsítő könyve a kérdésről (Utazások térben,
időben és téridőben). Letölthető:

http://mek.oszk.hu/00500/00569/

A másik, amit érdemes elolvasni a vonatkozó népszerűsítő irodalomból: Paul
Davies: Hogyan készítsünk időgépet? (Vince Kiadó, 2002. Bp.)

Az időutazással, csillagközi és intergalaktikus utazásokkal kapcsolatban
bennem mindig az a kérdés vetődik fel, hogy hol vannak a földönkívüliek, hol
vannak az időutazók. Ha az időutazás egyáltalán, elvileg lehetséges, akkor
technikailag a jövőben meg kell(ett) valósulnia, akkor pedig itt kelllene
hemzsegniük az időutazóknak. Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható pl. a
makroszkopikus testek teleportációjával, mint utazási lehetőséggel
kapcsolatban is.

A "hívők"-nek persze ezekre a kérdésekre is van válaszuk: az utazók
rejtőzködnek, hogy ne sértsék meg a kauzatlitást, vagy ne befolyásolják a
civilázációt.

A médiában - Friderikusz Sándor műsorában különösen - óvatosan kell
nyilatkozni ezekről a kérdésekről. Határozottan el kell választani az elvileg
lehetségest a gyakorlatilg lehetetlentől és a romantikus fantáziálást a
tudományostól. Rutherford nem véletlenül fakadt ki egyszer ilyenformán: Meg
ne halljam, hogy valaki a laboratóriumomban a világegyetemről fecseg.

Lindeisz LászlóArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page