Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo


Chronological Thread 
  • From: "Hudoba Gyorgy" <hudoba.gyorgy AT szgti.bmf.hu>
  • To: FIZINFO <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo
  • Date: Mon, 29 Jan 2007 10:03:23 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: BMF Kando SzGTI

Tisztelettel meghívjuk alábbi rendezvényünkre

Cím: Kövesligethy Radó - Beszámoló
egy szeretetreméltó és zseniális magyar tudósról

Előadó: Vargha Domokosné könyvtáros
MTA Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Kutatóintézete

Időpont: 2007. január 30. kedd, 17 óra
Helyszín: TIT, Barátság Háza
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Előadáskivonat:

Kövesligethy Radó a bécsi egyetemen tanult fizikát és csillagászatot. A spektroszkópia gyakorlatát az ógyallai csillagvizsgálóban, Konkoly Thege Miklós mellett ismerte meg, és kiváló szakemberévé vált. Az asztrofizikán kívül a földrengéskutatás egyik hazai úttörője is volt. Eötvös Loránd javaslatára került a budapesti tudományegyetem Kísérleti Fizika tanszékére tanársegédként. Később a kozmográfia tanára lett. Lebilincselő előadásai nagy hatással voltak hallgatóira, köztük a székesfehérvári csillagvizsgáló névadójára, Terkán Lajosra is.

Az előadóról:

Vargha Domokosné, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének nyugalmazott könyvtárvezetője, a magyar csillagászat történetének jeles kutatója most Kövesligethy Radó életrajzának megírásával foglalkozik. Az előadás hallgatói ebből kaphatnak előzetes ízelítőt.

-------------
Hudoba György  • [Fizinfo] Meghivo, Hudoba Gyorgy, 01/29/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page