Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] idoutazo schrodinger-macskak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] idoutazo schrodinger-macskak


Chronological Thread 
  • From: Tamas Geszti <geszti AT complex.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] idoutazo schrodinger-macskak
  • Date: Sat, 27 Jan 2007 10:47:31 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Listaolvasók!

Ne haragudjatok meg, de az idõutazásról kialakult kis vita
ellenállhatatlanul emlékeztet arra, amikor Schrödinger
boldogtalan macskájára hivatkozva angol állatvédõk
tiltakoztak az ellen, hogy fizikusok macskákat
gyilkolnak. - És még egyszer, bocs, nem
akartam senkit megbántani.

Geszti Tamás


  • [Fizinfo] idoutazo schrodinger-macskak, Tamas Geszti, 01/27/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page