Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A tudomány és a sajtó kapcsolatához

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A tudomány és a sajtó kapcsolatához


Chronological Thread 
  • From: HAJNAL Zoltán <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: mfa AT mfa.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] A tudomány és a sajtó kapcsolatához
  • Date: Fri, 06 Oct 2006 14:18:57 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák és Érdeklődők!

A [fizinfo]-n zajló eszmecsere különböző témái között gyakori egy közös
elem, ami világszerte probléma:
a tudomány és a (bulvár)sajtó - más szóval: a kutató és az újságíró -
kapcsolata.

Mivel már Széchenyi gróf sem röstellte annak idején a brit kultúra
elemeivel (lóverseny, Adam Clark, stb.) gazdagítani kis hazánkat,
érdemes lehet az e téren felhalmozott tapasztalatokra, s a belőlük
leszűrt következtetésekre odafigyelnünk.
A következő háló-helyen a fent említett irányba folyó civil
kezdeményezés különböző eredményeiről olvashatunk:

http://www.senseaboutscience.org.uk/

Különös figyelmünkbe ajánlom "Az ifjú tudomány hangja" (VoYS) 2004-ben
indult programját,

http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/about/11/

illetve friss kiadványukat: "Álljunk ki a tudományért!"

http://www.senseaboutscience.org.uk/pdf/Standing%20up%20for%20Science.pdf

Sok tanulságos vélemény és tanács mindkét oldalról, érdemes végigolvasni!
A 13. oldalon pontokba szedve is megtalálható, mik a javasolt lépések a
kutatók számára a sajtóval való kommunikációban. Hevenyészett
fordításban, a szerzők külön engedélye nélkül csatolom alább.

Hatékonyabb sajtókapcsolatokat és jó hétvégét kíván:

Hajnal Zoltán

--------------------------------------------------------------------------

A média-kapcsolat lépései

Mik a legfontosabb teendők, ha megkereste egy újságíró?

A következőkben egy listába foglaltuk, lépésről-lépésre, mit tehet, ha
valamilyen ügyben megkeresi egy újságíró. Nem feltétlenül kell pontosan
követni, de egy hasznos útmutató lehet, ha bizonytalan a helyzet
kezelését illetően.

1. Derítse ki, miért kereste meg Önt az újságíró
- honnan jött?
- miről kíván beszámolni?
- miért éppen most? - mi az "ürügy"?
- kivel beszéltek eddig?
- mit szeretnének Öntől kérdezni?
- el tudják-e juttatni Önhöz a sajtó-közleményt,
ami alapján dolgoznak?

2. Szerezze meg elérhetőségi adatait
- közvetlen telefonszámát és e-mail címét

3. Ha időre van szüksége, hogy összeszedje gondolatait, kérdezze meg, mi
a határideje, és visszahívhatja-e 15 perc múlva
- vegye figyelembe, hogy az újságírónak többnyire korlátozott
idő áll rendelkezésére egy munka elkészítésére!

4. Értesítse közvetlen felettesét és szervezete sajtó-referensét

5. Szedje össze három pontba a legfontosabb mondandóját amit az
interjúban közölni kíván

6. Hívja vissza az újságírót az ígért időn belül

7. Az interjú során az előkészített három pontról beszéljen, fontossági
fontossági sorrendben
- Csak akkor menjen bele további témákba, ha az Önnek nem
kényelmetlen

8. Tájékoztassa az újságírót, hogy a nap további részében hogyan érheti
el Önt - ha lehet, adja meg mobil telefonszámát  • [Fizinfo] A tudomány és a sajtó kapcsolatához, HAJNAL Zoltán, 10/06/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page