Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Osvath Zoltan

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Osvath Zoltan


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc: doktori AT ttdh.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Osvath Zoltan
  • Date: Fri, 06 Oct 2006 16:09:57 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


PhD értekezés nyilvános vitája

Osváth Zoltán

”Szén nanocsövek vizsgálata és módosítása
ionsugaras és pásztázószondás módszerekkel”

2006. október 10. (kedd) 14 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K épület, I. emelet 59.
(Budapest XI, Mûegyetem rkp. 3.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk
a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/


G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Osvath Zoltan, Mihaly Gyorgy, 10/06/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page