Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Egely

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Egely


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Egely
  • Date: Wed, 26 Oct 2005 21:04:21 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


Az idézett jogszabály csak az államilag vagy állami felhatalmazással
adományozott
címek jogalap nélküli használatára vonatkozik. Sem az "idõfizikus", sem "a
nemzet
csótánya", sem más személyesen kiagyalt cím használata nem szankcionálható.
Ezek
jogilag nem tekinthetõk címnek.

Válas György

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page