Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Egely

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Egely


Chronological Thread 
  • From: Lindeisz László <laszlo.lindeisz AT axelero.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Egely
  • Date: Wed, 26 Oct 2005 20:47:43 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Listatagok!

Nem vagyok jogász, jogi kérdésekben a Complex DVD jogtárhoz szoktam fordulni.
Az, hogy Egely mindenféle címeket (időfizikus, kutatófizikus stb.) aggat
magára, illetve tévedésben hagyja azokat, akik ilyen címekkel illetik őt,
jogosulatlan címhasználatnak minősül.

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a
szól a jogosulatlan címhasználatról. Ez azt mondja, hogy "Aki mások előtt őt
meg nem illető címet használ, illetőleg kitüntetést vagy egyenruhát
jogosulatlanul visel, húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Ez a bírság Egelyt nem vágná a földhöz, de az erkölcsi veszteség szerintem
tetemes lenne. A rendőrségen kell feljelentést tenni ebben az ügyben.
Valakinek (magánszemélynek, vagy szervezetnek, jogi személynek) meg kellene
már végre tenni.

Üdvözlettel:

Lindeisz László


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page