Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] korrekció: AEKI ASZL Szemináriumok

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] korrekció: AEKI ASZL Szemináriumok


Chronological Thread 
  • From: Akos Horvath <hakos AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, aekiusers AT lists.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] korrekció: AEKI ASZL Szemináriumok
  • Date: Thu, 15 Sep 2005 16:44:19 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Elnézést a hibás karakterekért!


AEKI ASZL SZEMINÁRIUMOK

2005. II. félév


Szeptember 22. csütörtök, 11:00

David Maisonnier (EFDA, Garching): Summary on the fusion power plant conceptual study.

Október 3.

Jákli György: Alkáli-halogenidek hidratációja a móltérfogat izotópeffektusa alapján.

Október 17.

Imre Attila: Indirekt módszerek folyadék-folyadék fázisegyensúlyok meghatározására metastabil rendszerekben.

November 14.

Somogyi András: Hasadási termékek adszorpciója a pihentetö medence szerkezeti anyagaira.

November 29. kedd

Balaskó Márton: A meghibásodott K5 szabályozórúd radiográfiai vizsgálatai.

December 12. 10:00

Szalai István (Tanszékvezetö , Veszprémi Egyetem, Fizika Tanszék): Ferrokolloidok fázisegyensúlyi és mágneses tulajdonságai.


A szemináriumokat általában hétfön reggel 9:00 órakor tartjuk. Az ettöl eltérö idöpontokat külön jeleztük.

Mindenkit szeretettel várunk!
  • [Fizinfo] korrekció: AEKI ASZL Szemináriumok, Akos Horvath, 09/15/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page