Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] AEKI ASZL Szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] AEKI ASZL Szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] AEKI ASZL Szeminárium
  • Date: Fri, 02 Apr 2004 14:18:54 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

AEKI Anyagszerkezeti Szemináriumok

Április 5, 10:00
Szőke Réka (KFKI AEKI): Az üveggyapot méreteloszlásának valamint kémiai
összetételének egészségre gyakorolt hatása

A szeminárium helye: XIX. ép., földszinti tanácsterem

Minden érdeklödöt szeretettel látunk.

Nagy Gábor


  • [Fizinfo] AEKI ASZL Szeminárium, Gabor Nagy, 04/02/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page