Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ATOMKI-szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ATOMKI-szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT moon.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-Elm.Fiz."@moon.atomki.hu, "KLTE-Kis.Fiz."@moon.atomki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] ATOMKI-szeminarium
  • Date: Thu, 1 Apr 2004 13:42:52 +0200 (MET DST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagyelõadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2004. április 8-án, csütörtökön
a szokásostól eltérõen 14:00 órakor


HORVÁTH Dezsõ
(RMKI, ATOMKI)

Az RMKI Grid-rendszere


címmel elõadást tart.
Az elõadás után tea. Vendégeket szívesen látunk.

Debrecen, 2004. április 1.

Máté Zoltán
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page