Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ATOMKI-szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ATOMKI-szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT moon.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-Elm.Fiz."@moon.atomki.hu, "KLTE-Kis.Fiz."@moon.atomki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] ATOMKI-szeminarium
  • Date: Thu, 29 Apr 2004 15:32:39 +0200 (MET DST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagyelõadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2004. május 6-án, csütörtökön 11:00 órakor


Csótó Attila
(ELTE)

Állandók-e a fizikai állandók?


címmel elõadást tart.
Az elõadás elõtt 10:30-tól tea. Vendégeket szívesen látunk.

Debrecen, 2004. április 29.

Máté Zoltán

Kivonat:
A közelmúltban, távoli kvazárok spektrumát tanulmányozva csillagászok azt
találták, hogy a finomszerkezeti állandó (alfa) idõben változik. Mivel
alfa a Standard Modell egyik alapvetõ állandója, így esetleges változása
alapjaiban érintheti fizikai világképünket. Ha alfa nem állandó, akkor
feltehetõen a többi alapvetõ konstans sem az. Mi az, ami meghatározza az
alapvetõ paraméterek értékét? Létezhetnek-e más világegyetemek, ahol mások
az alapvetõ paraméterek értékei? Hány fundamentális paraméter lesz a
fizika Végsõ Elméletében? Az elõadás a csillagászati megfigyelések
eredményeinek és azok lehetséges következményeinek bemutatása után a fenti
kérdésekkel kapcsolatos jelenlegi elképzeléseket is érinti.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page