Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Marx Gyorgy tanar ur gyaszjelentese

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Marx Gyorgy tanar ur gyaszjelentese


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Marx Gyorgy tanar ur gyaszjelentese
  • Date: Tue Dec 10 16:23:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Fizikai Tudományok Osztályáról érkezett gyászjelentést továbbítom.
Sz.K. (forrás:
nemenyim AT office.mta.hu,
02.12.09)
URL: http://www.kfki.hu/fizoszt/news/gymarx.html
**********************************************************************

"Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt,
s akik igazságra tanítottak sokakat,
tündökölnek örökkön-örökké,
miként a csillagok."
(Dániel könyve 12:3.)

A gyászoló család, a Magyar Tudományos Akadémia,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
mély fájdalommal tudatja, hogy

MARX GYÖRGY
tanár úr

az MTA rendes tagja, az Eötvös Egyetem emeritus professzora, az
Atomfizikai Tanszék 22 éven át volt vezetője, az ELFT tiszteletbeli
elnöke, a Bécsi Egyetem tiszteletbeli professzora fegyelemmel viselt,
mindvégig munkával töltött betegség után

2002. december 2-án, életének 76. évében elhunyt.

Marx György a londoni Institute of Physics rendes tagja, az Európai
Fizikai Társaság Részecskefizikai Bizottságának elnöke, a Nemzetközi
Asztronautikai Bizottság alelnöke, a Nemzetközi Csillagászati Unió
Bioasztronómiai Bizottságának elnöke, a GIREP elnöke, a Nemzetközi Neutrínó
Bizottság elnöke volt. 1957 óta szerkesztette a Fizikai Szemlét.
Számos egyéb kitüntetés mellett a Kossuth-Díj, az Apáczai Csere János Díj,
a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, az Arany János Közalapítvány
a Tudományért Nagydíja, a Szilárd Leó professzori cím, a londoni Institute of
Physics Bragg-érme, Budapest Főváros Pro Urbe Díja, a Hazám Díj kitüntetettje
és a Virgo csillagkép RA csillagának névadója.

Marx György halálával a fizikai tudomány és az egész magyar szellemi élet
pótolhatatlan vezető egyéniségét veszítette el.
Maradandó eredményeket ért el a gyenge kölcsönhatások fizikája, a
neutrínó-asztrofizika és a magfizika területén.
Természettudományos ismeretterjesztő tevékenységével fiatal generációkat
nevelt a tudomány szeretetére, tanáraikat tanítványaik tiszteletére tanította.
Közéleti megnyilvánulásai a magyar tudományos és társadalmi élet megújulását,
nemzetközi szereplései hazánk jó hírét és a kultúrák közötti megértést
szolgálták.

Temetése 2002. december 18-án 14.15 órakor lesz a Farkasréti temetőben.

Szellemisége, tanítása, emléke bennünk él!

Táviratcím: Marx, 1111 Budapest, Lágymányosi utca 20.

******************************************************************************
  • [Fizinfo] Marx Gyorgy tanar ur gyaszjelentese, Szalay Kati, 12/10/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page