Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2022

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2022


Chronological Thread 
  • From: <szolnoki AT mfa.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2022

Statisztikus Fizikai Nap 2022

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Statisztikus Fizikai Tudományos Bizottsága
és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Statisztikus Fizikai Szakcsoportja 2022-
ben újra megrendezi a hagyományos Statisztikus Fizikai Napot, amelynek
célja, hogy áttekintést nyújtson a hazai statisztikus fizikai kutatásokról.

A rendezvény időpontja: 2022. november 25 péntek, 10:00-től 17:00-ig

Helyszín: MTA Székház, Kisterem, Budapest, Széchenyi István tér 9.

A rendezvény programja:

Délelőtt 10-től
Vattay Gábor: Biológiai molekulák vezetési tulajdonságai (áttekintő előadás)

Rövidebb előadások:
Geszti Tamás (ELTE-KRFT): Kvantum-véletlen a statfiz felől nézve
Csordás András (ELTE-KRFT): Egy régi probléma: oszcillátor hőtartályhoz
csatolva, zérus hőmérsékleten
Jánosi Dániel (ELTE-Elm Fiz): A káosz alapszerkezetének vizsgálata erősen
időfüggő paraméterű rendszerekben
Asztalos Bogdán (ELTE-Biol Fiz): Online nyelvhasználat változása a
világjárvány hatására
Kovács Bianka (ELTE-Biol Fiz): Hiperbolikus hálózatok csoportstruktúrája
Balogh Gáspár Sámuel (ELTE-Biol Fiz): Növekvő hiperbolikus hálózatok
maximálisan moduláris szerkezete
Ódor Géza (EK-MFA): Szinkronizációs átmenet a gyümölcslégy connectome
hálózatán
Fejős Gergely (ELTE Fiz Int) A királis fázisátalakulás rendje
Szatmári Roland (DE): Anizotróp repedezés vékonyrétegekben
Szuszik Csanád (DE): Dimenzionális átmenet héjak fragmentációjában

Délután 14-től
Pozsgai Balázs: TBA (áttekintő előadás)

Rövidebb előadások:
Legeza Örs (Wigner): Tenzor hálózat algoritmusok és kvantum információ elmélet
Grabarits András József (BME): Munkastatisztika és adiabatikus időfejlődés
rendezetlen fermionikus nanorendszerekben
Vukics András (Wigner): Elsőrendű disszipatív fázisátalakulások mikro- és
mezoszkopikus kvantumrendszerekben
Szalay Szilárd (Wigner): Fermionikus sokmódus összefonódás
Asbóth János (BME): Koherens és kiolvasási hibák a felületi kódban
Márton Áron (Wigner): Kvantumos hibajavítás hibaküszöbe koherens hibák esetén
a felületi kódban
Udvarnoki Zoltán (ELTE-KRFT): Opcióárazás a kvantum Monte-Carlo-módszerrel:
elérhető-e a kvantumelőny?
Németh Róbert (ELTE-KRFT): Aharonov–Bohm effektus többsávos
elektronrendszerekben
Lencsés Máté (BME): Multikritikus Yang--Lee szingularitás
Homa Gábor (ELTE-KRFT): Newton-azonosságok és önadjungált integráloperátorok
pozitivitása

Szívesen látunk minden érdeklődő kollégát!


  • [Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2022, szolnoki, 11/24/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page