Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt dr. Bodi Sandor a kolozsvari Babes-Bolyai Egyetem professzora

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt dr. Bodi Sandor a kolozsvari Babes-Bolyai Egyetem professzora


Chronological Thread 
  • From: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt dr. Bodi Sandor a kolozsvari Babes-Bolyai Egyetem professzora
  • Date: Fri, 25 Nov 2022 02:22:23 +0000 (UTC)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com


Tisztelt Listaolvasók és kedves barátaim a BCC-ben!
Az Erdélyen kívüli tanárkollégáknak nem sokat mondhat ez a név, de szinte
minden erdélyi fizikus és fizikatanár diplomájának magas értékéhez ő is
hozzájárult valamivel. Az elektronika professzora volt, de az előadásaiból
nem a mérnöki, hanem a fizikusi gondolkodás szólt hozzánk. A majd’ hat
évtized múltán ezt tartom a legfontosabbnak. Ez megemlékezés nem egy
nekrológ, az adatok fellelhetőek az interneten, én a tanárt, a későbbi
szakmai barátot próbálom megjeleníteni azoknak, akiknek nem volt alkalmuk
ismerni őt. Az évfolyamnak az éjfél után kiküldött hírre egy bukaresti román
kolléga hajnali 2:05-kor ezt válaszolta: „A fost un om bun și măreț!”, azaz
Jó és nagyszerű ember volt!     
Ma este kaptam a gyorshírt, hogy majdnem 97 éves korábanelhunyt Bódi Sándor
professzor (1925.december 25.-én született Szatmárnémetiben). Az egykori
kolozsvári BolyaiTudományegyetemről jött át Babeş-Bolyaiba. Hozta az ottani
igényt és a tudást! Nekünk csodálatosanmegrendezett előadásokat tartott, a
tanársegédek, technikusok segítségével,frontális kísérleteket is láttunk. Az
általa megszervezett és karbantartott kétlaboratóriumban (Az elektronika
alapjai és a Nagyfrekvenciás elektronika) sajátfejlesztésű kísérletei voltak.
A két labornak az volt a célja, hogy a leendőfizikatanár ismerje meg az
elektronika alapelveit, és ne a kész kapcsolásirajzok szerint dolgozzon ami,
szerintem, nem kevesebb a plágiumnál. Kiváló kísérletezőés építő elektronikus
volt, a kísérleti készülékeiben, laborgyakorlataiban bennevolt a működési
elv, a laborórákon mi azt is ellenőriztük, de azt kérdezte avizsgákon is. Ez
a gondolkodás nagyon ispasszolt az én igényeimhez.

Személyesen igen közeli kapcsolatba kerültem vele azelső év első napján,
amikor a rövid bemutatkozásom után egy nagy laborasztaltkaptam az övé
mellett, és egy kulcsot a 81-es teremhez, hogy bármikor
kísérletezhessek,építhessek. Ez nem volt teljesen „ingyenes”, hiszen „házi
feladatokat” iskaptam, egyre komplexebbeket, én pedig egyre nagyobb örömmel
végeztem el őket. Ezek a házi feladatok indítottak el engemet akísérletező
fizika útján.


A szoros szakmai kapcsolat a diplomadolgozat létrehozásábancsúcsosodott ki,
ami kétszeri átalakuláson át vezetett a doktori disszertáció
1987-esmegvédéséig. Én Marokkóba mentem tanítani két évig, ő pedig Zaïre-ban
tanított négy évenát, mire dolgozhattam volna, tömegesen megjelentek az
integrált áramkörök.Szinte mindent újból kezdtem el építeni. A korra jellemző
politikai helyzetbena dolgozatvezetőm Alexandru Nicula professzor lett (BS
ajánlotta, barátokvoltak), de a dolgozat megvédésekor a kifejezett kérésem
ellenére sem voltszabad megemlítenem Bódi Sándor sokéves vezetői szerepét. Ma
már ezt senki sem érti, pedig akkor ez volt a trend.

Gábos Zoltán professzorral együtt ők ketten határoztákmeg a tudományos
fejlődésemet, ők vezettek a kutatás felé, de később mégis tanárlettem. Egy
ideig nagyon sajnáltam, aztán belenyugodtam, mert a Fizikum mindenért
kárpótolt.

1986-ban (a Wikipedia-ban hibás az év) a debreceni KossuthLajos
Tudományegyetemre került, a kutatásban dolgozott, egy a mienkhez hasonló,de
kisebb ESR (elektronspin rezonancia) berendezéssel.


Az 1989-es változások után felkerestem, újra felvettüka kapcsolatot, kétszer
is járt a Schwartz Emlékversenyen, számtalan e-mailt váltottunk,telefonon
értekeztünk, de egyre inkább távolodott az elektronikától, talánkifáradt,
talán várták az akvarelljei.

Régi vágya volt a festészet, akvarelleket festett, kiállításaiis voltak.
Nekem elküldte a másolatokat, én pedig összeszerkesztett pdf-ként
küldtemtovább a tanítványainak, régi kollégáinak, összesen húsz alkalommal.
Mindenegyes küldeményt feltettem egy saját Google Drivera, véglegesen
ottmaradnak. A könyvtárra adtam olvasási és letöltési jogot, azajánlatom
szerint csak egyet-egyet kiválasztva tölthetőek le, mert a Google
összecsomagolja,a letöltőnek pedig ki kell csomagolnia, közben meg is
sérülhet. Egy Bódi Sándoráltal kiválasztott akvarell-gyűjteményt csatoltam.
Az Ágoston Hugó általszerkesztett Új Hét-ben egy érdekes bemutató jelent meg
róla: Egy kísérleti fizikus akvarelljei címmel.

Sándor,nyugodj békében, az emlékedet és főleg az elveidet szeretettel
megőrizzük.Annyit már megtettem, hogy a diákjaimnak a Fizikumbeli kísérletek
során beszéltema két egyetemi és a középiskolai tanári példaképeimről
(Schwartz Lajos fizika-és kémiatanárom volt).
Bartos-Elekes István, BBTE 1968

 

 

Attachment: BodiSandor_20221124.jpg
Description: JPEG image

Attachment: Acuarele alese BSK valogatott akvarelljei.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] Elhunyt dr. Bodi Sandor a kolozsvari Babes-Bolyai Egyetem professzora, dr. BARTOS-ELEKES Istvan, 11/25/2022

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page