Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2021. jún 1-Kamarás Katalin

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2021. jún 1-Kamarás Katalin


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2021. jún 1-Kamarás Katalin
  • Date: Thu, 27 May 2021 09:42:14 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

SZFI Szeminárium
Kamarás Katalin
(Wigner FK SZFI)
Tudománymetria és „tudomanymetria.com” – kutatási pályázatok Magyarországon
2021-ben
A tavalyi OTKA bírálatok során meglepetésként érte a tudományos közösséget
egy „tudomanymetria.com” weboldal, amit a pályázók előzetes értesítése és a
közösség tagjaival való konzultáció nélkül a pályázati döntéshozatalban
alkalmaztak, esetenként a szakmai testületek véleményét felülbírálva. A
weboldal, illetve az arra alapozott értékelés azóta sem volt érdemi vita
tárgya a kutatók és a döntéshozók között. A weblapon közölt információk
alapján egy tudományértékelésben (MTMT) és pályázati rendszerben (OTKA)
évtizedeken keresztül vezető szerepet játszó tudóssal, Makara Gáborral, és az
MTA Könyvtár nemzetközileg elismert tudománymetriai szakemberével, Soós
Sándorral igyekeztünk megérteni az értékelés lényegét (Magyar Tudomány, 182
(4), 437-448, 2021). Ennek a próbálkozásnak az eredményeit fogom ismertetni
az előadásban.2021. június 1. kedd, 10.00
Teams,
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1622032267932?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7d
Az előadás nyelve: magyar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Juhász Róbertszfi-seminar AT wigner.mta.hu  • [Fizinfo] Szeminárium - Seminar, 2021. jún 1-Kamarás Katalin, Szeminárium koordinátor, 05/27/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page