Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Kamarás Katalin

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Kamarás Katalin


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: SZFI Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Kamarás Katalin
  • Date: Thu, 27 May 2021 06:00:01 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=szfki.hu

SZFI SzemináriumKamarás KatalinMTA Wigner FK SZFITudománymetria és
„tudomanymetria.com” – kutatási pályázatok Magyarországon 2021-ben2021.
június 1. kedd, 10.00, Teams,
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1622032267932?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7d&nbsp;Minden
érdeklődőt szívesen látunk! - Everyone is welcome to attend.Juhász
Róbertsem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] Szemináriumok - Seminars: Kamarás Katalin, Szeminárium koordinátor, 05/27/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page