Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Elhunyt Gyulai József fizikus, az MTA rendes tagja

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Elhunyt Gyulai József fizikus, az MTA rendes tagja


Chronological Thread 
  • From: VARGA Gabor <vargabagoj AT gmail.com>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: "Battistig, Gabor" <battistig.gabor AT energia.mta.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Elhunyt Gyulai József fizikus, az MTA rendes tagja
  • Date: Thu, 18 Feb 2021 23:26:19 +0100
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

kedves Kollégák,
   akik hozzám hasonlóan közelinek tudták Jóskát, velem búsulnak. a fizikus- és tanár-közösséghez azért szólok, mert ő olyan kitűnőség, akinek szellemét azokkal isszeretném megéreztetni, akik nem ismerték. kerüljetek közelebb hozzá, nézzetek bele önéletírásába https://mek.oszk.hu/11600/11676/ és szakközleményei jegyzékébe <https://www.energia.mta.hu/~gyulai/PUBLICATIONS.htm>, hogy emléke veletek is tovább éljen, hatása terjedjen.
   tisztelettel
bagoj

On 2/14/21 11:33 AM, Battistig, Gabor wrote:
*-----------------------------------------------------------------------*
|                        E L F T   H I R A D O                          |
*-----------------------------------------------------------------------*

    Méltósággal viselt hosszú, súlyos betegség után 2021. február 12-én elhunyt Gyulai József Széchenyi-Díjas fizikus, az MTA rendes tagja, a BME emeritus professzora, Hódmezővásárhely díszpolgára. A tudósnemzedékek nevelőjét 88. életévében érte a halál.
    Az ionsugaras analitika és anyagmódosítás nemzetközileg kiemelkedő tudósa megérhette, hogy úttörő kutatási eredményei ma már az anyagmérnökségben, a gyártástechnológia alapműveleteiben hasznosulnak az integrált mikro- és nanoelektronika területén.
    Gyulai József 1992-től 2004-ig volt az MTA KFKI Anyagtudományi, majd az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet igazgatója, 1993-tól 1995-ig a Bay Zoltán Anyagtechnológiai Intézet alapító igazgatója, 1989-98 között a BME Kísérleti Fizikai Tanszék vezetője. 1999-ben az MTA Műszaki Tudományok Osztálya elnökhelyettese, majd 2005-ben és 2008-ban elnöke lett. A Magyar Mérnökakadémia tagja többek között az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke, évekig a Gábor Dénes-Díj Kuratóriumi elnöke, több társulat és egyesület vezetőségi tagja számos nemzetközi szakmai elismerés és hazai állami kitüntetés birtokosa volt.
    Halála pótolhatatlan vesztesége a hazai tudóstársadalomnak és felsőoktatásnak. Temetéséről később intézkednek.

    Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében.

*-----------------------------------------------------------------------*
|             A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze            |
*-----------------------------------------------------------------------*
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page