Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Gyulai József fizikus, az MTA rendes tagja

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Gyulai József fizikus, az MTA rendes tagja


Chronological Thread 
  • From: "Battistig, Gabor" <battistig.gabor AT energia.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Gyulai József fizikus, az MTA rendes tagja
  • Date: Sun, 14 Feb 2021 11:33:20 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=energia.mta.hu


    Méltósággal viselt hosszú, súlyos betegség után 2021. február 12-én elhunyt Gyulai József Széchenyi-Díjas fizikus, az MTA rendes tagja, a BME emeritus professzora, Hódmezővásárhely díszpolgára. A tudósnemzedékek nevelőjét 88. életévében érte a halál.
    Az ionsugaras analitika és anyagmódosítás nemzetközileg kiemelkedő tudósa megérhette, hogy úttörő kutatási eredményei ma már az anyagmérnökségben, a gyártástechnológia alapműveleteiben hasznosulnak az integrált mikro- és nanoelektronika területén.
    Gyulai József 1992-től 2004-ig volt az MTA KFKI Anyagtudományi, majd az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet igazgatója, 1993-tól 1995-ig a Bay Zoltán Anyagtechnológiai Intézet alapító igazgatója, 1989-98 között a BME Kísérleti Fizikai Tanszék vezetője. 1999-ben az MTA Műszaki Tudományok Osztálya elnökhelyettese, majd 2005-ben és 2008-ban elnöke lett. A Magyar Mérnökakadémia tagja többek között az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke, évekig a Gábor Dénes-Díj Kuratóriumi elnöke, több társulat és egyesület vezetőségi tagja számos nemzetközi szakmai elismerés és hazai állami kitüntetés birtokosa volt.
    Halála pótolhatatlan vesztesége a hazai tudóstársadalomnak és felsőoktatásnak. Temetéséről később intézkednek.

    Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page