Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Díjfelhívás - 2020

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Díjfelhívás - 2020


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Díjfelhívás - 2020
  • Date: Fri, 21 Feb 2020 11:54:33 +0100
  • Authentication-results: iprev=notverified ip=86.59.203.165; spf=notverified client-ip=86.59.203.165 smtp.mailfrom=elft AT elft.hu; dkim=notverified (), header.i=; dmarc=notverified
  • Organization: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Az ELFT Díjbizottsága jelöléseket, illetve pályázatokat vár a Társulat 2020.
évi kitüntető érmeire, valamint felsőoktatási és tudományos díjaira.Kérjük a Társulat szakcsoportjait, területi csoportjait és valamennyi
tagunkat, hogy a kitüntetésre érdemes kollégákat és tudományos eredményeiket
bemutató javaslataikat legkésőbb 2020. március 06-ig szíveskedjenek
eljuttatni a Társulat titkárságára (1092 Budapest, Ráday utca 18. fszt. 3.,
<mailto:elft AT elft.hu> elft AT elft.hu).


A tudományos díjakat a kutatók saját kezdeményezésükre is megpályázhatják.


<http://elft.hu/wp-content/uploads/2020/02/Tudom%C3%A1nyos-d%C3%ADjak.pdf>
Jelölési/pályázási felhívás - 2020
Üdvözlettel:

Soós Hajnalka

Attachment: image001.jpg
Description: JPEG image  • [Fizinfo] Díjfelhívás - 2020, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 02/21/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page