Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Mon, 27 May 2019 15:35:19 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2019. május 29.

szerda

11.00

Slíz-Balogh Judit

ELTE TTK Csillagászati Tanszék

"Kordylewski porholdjának tranziens káosza"


Horváth Gábor

ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék

"A porhold észlelése képalkotó polari-
metriával"

1767-ben Euler fedezte föl, hogy a két, egy-
más gravitációs terében a közös tömegközép-
pontjuk körül keringő égitestet összekötő
egyenesen három, kollineárisnak nevezett
(instabil) egyensúlyi pont (L1, L2, L3) is
van. Lagrange 1772-ben talált további két,
triangulárisnak hívott egyensúlyi pontot (L4,
L5). Ha a két égitest Q = m_</(m_< + m_>) tö-
megaránya kisebb, mint Q* = 0,03852, akkor
az L4 és L5 Lagrange-pontok lineárisan stabi-
lak. Naprendszerünkben csillagászok nagyszámú
kis égitestet találtak a bolygók és a Nap L4
és L5 Lagrange-pontjai körül. A legismertebbek
a görög és a trójai kisbolygók a Nap-Jupiter
rendszer L4 és L5 pontjai környékén. Ugyancsak
találtak kisbolygókat a Nap-Föld, Nap-Mars és
Nap-Neptun rendszerek L4 és L5 pontjai közelé-
ben.

A Föld-Hold rendszer esetén Q = m_Hold/(m_Hold
+m_Föld)=0,012195<Q*, ezért az L4 és L5 pontok
stabilak. Ennek ellenére mégis lehetséges, hogy
üres e pontok környezete a Nap zavaró gravitá-
ciós hatása miatt. A Nap e perturbációs hatását
is figyelembe vevő kétdimenziós számítógépes
modellezésekkel kimutattuk, hogy ha egy részecs-
két elindítunk a Föld-Hold rendszer L5 pontja
környékéről, akkor mozgása kaotikus lesz. Azon-
ban sok olyan részecskepálya van, amely millió
napig sem hagyja el a rendszert, és akár 30-50
évig is megmaradó részecskecsomókat alkot az L5
pont körül.

1961-ben Kazimierz Kordylewski lengyel csilla-
gász szabad szemmel és távcsöves fényképezés-
sel is két halvány foltot észlelt a Föld-Hold
rendszer L5 pontja környékén. Azóta számos pró-
bálkozás ellenére senkinek sem sikerült lencse-
végre kapni e porholdat. Képalkotó polarimetri-
ával 2017. augusztusában távcsőre szerelt, po-
lárszűrőkkel ellátott CCD kamerával sikerült
képen rögzített bizonyítékot találnunk a
Kordylewski-porhold létezésére.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page