Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] WIGNER SZFI Szeminárium, máj. 30 - Tichy-Rács Éva

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] WIGNER SZFI Szeminárium, máj. 30 - Tichy-Rács Éva


Chronological Thread 
  • From: Szeminárium koordinátor <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: Szeminárium <seminar AT szfki.hu>,Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] WIGNER SZFI Szeminárium, máj. 30 - Tichy-Rács Éva
  • Date: Sat, 25 May 2019 06:26:02 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

WIGNER SZFI Szeminárium

Lítium-ritkaföldfém-ortoborát szcintillátoranyagok előállítása és vizsgálata (PhD házivédés)

Tichy-Rács Éva
MTA Wigner FK SZFI

2019. május. 30, csütörtök, 10.00, KFKI Telephely, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Doktori munkám során lítium-ittrium-borát, Li6Y(BO3)3 anyagot állítottam elő polikristályos formában nedves kémiai eljárással, valamint egykristályos formában Bridgman és Czochralski növesztési módszerekkel. Az előállított anyagok homogenitását, a beépült OH- szennyezőket FTIR- és UV abszorpciós, valamint Raman spektroszkópiai és röntgendiffrakciós módszerekkel elemeztem. Er3+, Yb3+ és Dy3+ ionokkal adalékolt LYB egykristályokat állítotottam elő Czochralski technikával. A beépült ionok elektronátmeneteit abszorpciós és lumineszcencia spektroszkópiával tanulmányoztam, meghatároztam az elektronszintjeiket. Az előadásomban bemutatom az eredményeket és kitérek az előállított anyagok lehetséges alkalmazásaira (pl. detektorok, kijelzőpanelek, fénycsövek, lézerspektroszkópia).

Témavezető: Lengyel Krisztián
Bírálók: Kamarás Katalin és Maák Pál

A tézisfüzet és a dolgozat megtalálható az alábbi linken:
https://mydrive.kfki.hu/d/c75decf7f5654801aef7/

 

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu  • [Fizinfo] WIGNER SZFI Szeminárium, máj. 30 - Tichy-Rács Éva, Szeminárium koordinátor, 05/25/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page