Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Mon, 18 Mar 2019 09:33:13 +0100

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM2019. március 20.

szerda

11.00

Scheuring István

MTA-ELTE

"Kooperáció és korrupció a laborban"

Az emberi kooperáció evolúciós hátterének
feltárására évtizedek óta alkalmaznak labor-
kísérleteket. Az előadás bevezetőjében meg-
említek néhány jelentősebb ilyen kísérletet,
majd rámutatok az emberi viselkedés kísérletes
tanulmányozásának nehézségeire is. Nemrég egy
olyan kísérleti beállítást fejlesztettek ki,
mellyel az emberek csaló, korrupt viselkedését
lehetett célzottan vizsgálni. Az előadás gerince
ezeket a kísérleteket fogja bemutatni és értel-
mezni. Kiderül többek között, hogy az együttmű-
ködésre való hajlamunk erősíti korrupciót. Az
előadás végén röviden arról is fogok beszélni,
hogy mi milyen kísérlettel kapcsolódunk ehhez
a kutatási irányhoz.1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page