Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Sat, 09 Mar 2019 10:58:50 +0100

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2019. március 13.

szerda

11.00

Szabó György

MTA EK MFA

"Evolúciós potenciáljátékok gyenge ciklikus
komponenssel megbolondítva"


A térbeli evolúciós játékoknál a rácson elhe-
lyezkedő szereplők közötti elsőszomszéd köl-
csönhatást a játékelmélet nyeremény mátrixával
jellemezzük. Ez a párkölcsönhatás négy egymásra
ortogonális komponensre bontható. Az ön- és
társfüggő nyereményű játékok a koordinációs
játékokkal kiegészítve alkotják a potenciáljá-
tékokat, amelyek megfelelő stochasztikus dina-
mika esetén a Boltzmann-eloszlásba terelik a
rendszert, ami termodinamikai viselkedést mutat.
A ciklikus komponensek jelenléte akadályozza meg
a potenciál létezését és ezzel együtt a termodi-
namikai viselkedést. A gyenge ciklikus komponens
következményeit egy olyan háromstratégiás rend-
szerben vizsgáljuk, ami hasonlít a háromállapotú
Potts modellre mágneses térben. A kölcsönhatást
jellemző paraméterek és a hőmérséklet változta-
tásával ez a rendszer számos jellegzetes térbeli
mintázat (homogén eloszlás, háromszínű térkép forgó
spirálkarokkal vagy növekvő és elhaló lavinákkal)
közötti átmenet tanulmányozását teszi lehetővé.
Továbbá, ez térbeli modell a társadalmi tragédiák
egy új megjelenési változatával is szembesít bennünket.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page