Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki szeminárium /Mágnesek a jövő LHC-jébe

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki szeminárium /Mágnesek a jövő LHC-jébe


Chronological Thread 
  • From: Király Beáta <kiraly.beata AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Atomki szeminárium /Mágnesek a jövő LHC-jébe
  • Date: Sun, 23 Sep 2018 17:09:10 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Előadás: Mágnesek a jövő LHC-jébe
Lecture: Magnets for the future LHC

Előadó/Presenter: Turi Dániel (MTA Atomki)
Időpont/When: 2018-09-27 csütörtök/Thursday 11:00 AM

Helyszín/Where: MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület
3. emelet)
Egyéb info: Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Other info: Before the lecture we offer a cup of tea and some cakes.

A hallgatóság kívánsága szerint az előadás magyarul vagy angolul hangzik el.
According to the request of the audience, the lecture will be held in
Hungarian or in English.

Kivonat:
A CERN LHC fejlesztésére több terv is létezik: a közeljövőben történik a
luminozitás növelése, de már léteznek elképzelések egy új, nagyobb ütköztető
(FCC – Future Circular Collider) építésére is. Mivel egy szinkrotron
teljesítményének egyik legfőbb behatárolói a mágnesek, az LHC fejlesztési
projektjeinek központi eleme a szupravezető mágnesek technológiájának
fejlesztése. Ebben a munkában a CERN aktívan részt vesz mind tervezőként,
mind tesztelőként. A tesztelés az Alacsony Hőmérsékletű Teszt Épületben
(SM18) történik: új anyagok (Nb3Sn, magas hőmérsékletű szupravezetők) és új
struktúrák (CCT) kerülnek kipróbálásra. Az új technológiák maguk után vonják
a teszt infrastruktúra fejlesztését is, új mérési és mágnesvédelmi
rendszerekre van szükség.

Abstract:
There are several plans for upgrading the CERN LHC: luminosity will be
increased in the near future, but there are also ideas for building a new,
larger collider (FCC – Future Circular Collider). As magnets are one of the
main limiters of the power of a synchrotron, developing superconducting
magnet technology is a key element of the upgrade. CERN takes an active part
in magnet R&D by designing and testing. Testing happens in the Cryogenic Test
Facility (SM18), where new materials (Nb3Sn, HTS) and new magnet structures
(CCT) are investigated. The new technologies necessitate upgrades of the
testing infrastructure, new measurement and protection techniques are
required.


--
KIRÁLY Beáta, PhD
MTA Atomki
Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel: +36 52 509 200
Fax: +36 52 416 181
E-mail: kiraly.beata AT atomki.mta.hu
www.atomki.mta.hu


  • [Fizinfo] Atomki szeminárium /Mágnesek a jövő LHC-jébe, Király Beáta, 09/23/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page