Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2018. 09. 26.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2018. 09. 26.


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2018. 09. 26.
  • Date: Sun, 23 Sep 2018 01:46:35 +0200


Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó: Prof. Varró Sándor
Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA SZFI, Budapest,
ELI-ALPS Research Institute, ELI-HU, Szeged

Cím: Az elemi hatáskvantum felfedezése és Max Planck elfelejtett öröksége
Időpont: 2018 szeptember 26 (szerda) 13-14h.

Helyszín: SZTE TTIK, Budó Ágoston előadó,
Szeged, Dóm tér 9.

Absztrakt:
Max Planck (1858-1947) a fekete test hősugárzása spektrumának levezetésekor fedezte fel a negyedik alapvető fizikai állandót, a h elemi hatáskvantumot. Ennek ismerete nem csak a fizikában, és más természettudományokban, hanem, a modern technológia révén, mindennapi életünkben is kulcsfontosságú. Planck születésének 160-adik, Nobel-díjának (1918) 100-adik évfordulója alkalmából, előadásunkban felidézzük Planck ma már kevéssé ismert módszerét, amellyel e sugárzás energiasűrűségének frekvencia szerinti eloszlását meghatározta 1900-ban. Áttekintjük Planck ún. második elméletét (1911) is, amelyben már az indukált emisszió, a kvantumugrások, valamint a zérusponti energia leírása is szerepelt. Az elemi hatáskvantum felfedezése mellett, Planck számos fizikai problémát elsőként oldott meg. Ezek az ,,elfelejtett" eredmények, módszerek ma is tanulsággal szolgálhatnak, például olyan területeken mint az elektromágneses sugárzás zajának vagy a jelek terjedésének tanulmányozása. A Planck által 1899-ben bevezetett ún. természetes egységrendszerhez (a Planck-hossz, -tömeg, -idő és -hőmérséklet) vezető eredeti gondolatmenetet is bemutatjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminárium-koordinátor

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2018. 09. 26., mcsete, 09/23/2018

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page