Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Sat, 23 Jun 2018 15:24:35 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2018. június 27.
szerda, 11.00

Oroszlány László

ELTE TTK KRFT

"A topologikus szilárdtestek új generációja: a nodális
vonal félfémek meglepő tulajdonságai II."

A Weyl-félfémek, a grafén háromdimenziós általánosítása-
ként, a zérus tömegű Weyl-egyenlettel leírható alacsony
energiás gerjesztésekkel rendelkeznek. A Weyl-félfémek
kísérleti realizálását célzó erőfeszítések nemvárt gyü-
mölcseként, egy hasonlóan érdekes új anyagcsalád látta
meg a napvilágot, a nodális vonal félfémek. Ezen rend-
szerekben a vezetési és valencia sávok a háromdimenziós
Brillouin-zónában egy vonal mentén érintik egymást. Ezen
nodális vonal gazdag struktúrával rendelkezhet, végigvo-
nulhat a teljes Brillouin-zónán, alkothat zárt hurkot,
illetve több ilyen vonal tetszőlegesen bonyolult csomót
is alkothat. Előadásomban először áttekintem ezen új to-
pologikus fázis felfedezéséhez vezető utat. Ezt követően
a nodális hurok félfémek kísérleti megfigyelése során
vizsgált mágneses oszcillációk bemutatására kerül sor.

Phys. Rev. B 97, 205107 (2018)

1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page