Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Sat, 16 Jun 2018 11:50:33 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2018. június 20.
szerda, 11.00

Barnaföldi Gergely Gábor

Wigner RMI

"Kompakt csillagok állapotegyenlete"

A csillagfejlődés végállapotai a kompakt égi objek-
tumok. Mai tudásunk szerint ezen kompakt csillagok
belsejét a maganyagnál sűrűbb, hideg erősen kölcsön-
ható anyaga alkotja. Ennek az extrém anyagnak a tu-
lajdonságai határozzák meg a kompakt csillagok mé-
retét és tömegét. Előadásomban példákon szemlélte-
tem, hogy az állapotegyenlet milyen módon változ-
tatja meg a megfigyelhető kompakt csillag paraméte-
reket.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page