Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Newton torvenyei latinul es szokatlan megfogalmazasban magyarul is

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Newton torvenyei latinul es szokatlan megfogalmazasban magyarul is


Chronological Thread 
  • From: Hudoba, György <hudoba.gyorgy AT amk.uni-obuda.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Newton torvenyei latinul es szokatlan megfogalmazasban magyarul is
  • Date: Thu, 12 Apr 2018 02:12:05 +0200
  • Organization: Alba Regia Egyetemi Kar, Székesfehérvár

Tisztelt Listaolvasók!

Bartos-Elekes István levele késztetett arra, hogy én is billentyűt ragadjak - és egyre távolodjak az eredeti kérdésfelvetéstől.

Hasonló módon, én is átnéztem a könyvespolcaim. A legrégebbi fizika tankönyvem:

Kísérleti Természettan
Az újabb elméletek alapján szerkesztett kézikönyv
Középiskolák felsőbb osztályai számára
Írta: Fehér Ipoly
Pannonhalmi bencés, az Esztergomi Főgymnásium igazgatója
negyedik javított kiadás
Budapest, Franklin-társulat
1882.

Igaz, az első kiadás előszava keltezése: "Pannonhalmán, 1871."

Ilyen módon ami a kiadást illeti, talán megfelel Gyula kérésének, DE:
 1, a könyv magyar nyelvű, latin szöveget nem tartalmaz, még idézet formájában sem,
 2, Newton axiómákról szó sincs, és a könyv felületes átlapozása során Newtonnak még a nevével sem találkoztam.

Úgy gondoltam, ezzel nem tudok segíteni, ezért hallgattam.

(Amúgy a Bevezetés fejezet nagyon világosan és tanulságosan fogalmaz, rávilágít olyan dolgokra, amit manapság nem szoktak tanítani.)

Mégsem tudom megállni, hogy ne idézzek belőle. Tehát: "A tünemények okainak kutatásánál gyakran azt találjuk, hogy egyik tüneménynek a másik képezi okát, ennek ismét egy harmadik és így tovább. Ily nyomozás közben végre olyan tüneményre akadunk, melynek okát érzékeink által többé nem találjuk; de mivel tudjuk, hogy minden okozatnak szükségképp kell okkal birnia: azért a tüneményeknél is kell valami, habár ismeretlen végokot is felvennünk, s ezt erőnek nevezzük."

Magyarul nevet adunk az ismeretlennek, hogy tudjunk róla beszélni, majd idővel azt képzeljük, tudjuk, miről beszélünk. (Lefestjük az oroszlánt a barlang falára, és akkor már nem félünk tőle.) Hasonló meggondolásból születhetett az elevenerő, életerő, ...

De ami végül is az írásra késztetett, az Newton axiómák dilettáns, káros (és minden elképzelhető negatív jelzővel ellátható) átfogalmazása.
Már eleve, aki Newton második axiómájaként az "F=ma"-t mondja, az nálam válóok. Ragaszkodom a Budó könyvekben található (Newton szerinti) megfogalmazáshoz, azaz:
 "A mozgásmennyiség változása arányos a ható mozgató erővel, és annak az egyenes vonalnak irányába megy végbe, melyben az erő hat."
Vagyis: d(mozgásmennyiség)/dt = (arányossági tényező)*erő
Itt az erő az első axiómában megjelenő a "más testek hatása ", a Fehér Ipoly könyv fent idézett szellemében. A "mozgásmennyiség" is egy eddig még nem definiált dolog,  csak annyi tudható róla, hogy az függ a test (pontosabban az anyagi pont, amennyiben a test anyagi ponttá idealizálható) sebességétől, valamint magára a testre jellemző valamilyen tulajdonságtól, amit a test tehetetlen tömegének fogunk ezen túl nevezni, (ismét nevet adtunk valaminek!), és a függés e két mennyiség szorzata. A harmadik kulcsszó az "arányos". Ami eddig definiált - vagy legalább is annak tűnik - az erő, az út (elmozdulásvektor), és az idő (itt egy nagy kérdőjel), és az ezekből deriválással származtatható mennyiségek; sebesség és gyorsulás. A test tehetetlen tömege a második axiómán keresztül kapja meg az értelmét és dimenzióját. De még ott szerepel az "arányossági tényező", amiről diszkréten megfeledkezünk, és dimenzió nélküli 1-nek veszünk. Ezzel megszüntettük az eddig még meglevő "szabadsági fokot", és egyértelművé vált a tömeg dimenziója. Következésképp nem az impulzuson/lendületen keresztül mondhatjuk ki a második axiómát, hanem pont fordítva. Az "F=ma"-t Newton második axiómájának beállítani pedig egyszerűen szarvas hiba. A formula csupán következménye az axiómának abban a speciális esetben, mikor a tömeg nem függ az időtől. És itt nem csupán relativisztikus effektusra lehet gondolni. Már egy egyszerű rakéta esetében is változik a mozgó test tömege.

Bocsánat, hogy nem tudtam visszatartani magam ....

Hudoba György

On 2018. 04. 11. 20:10, dr. BARTOS-ELEKES Istvan wrote:
*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*
Tisztelt Listaolvasók és barátaim!

Amint megjelent Radnai Gyula levele az érdekes kéréssel, rögtön azt hittem, hogy tudok segíteni, mert van egy régi tankönyvem, ugyanis csak 1880 előtti könyv jöhetett szóba.

Nem sikerült, így egy személyes levélben azonnal közöltem vele, hogy az én németből átvett, 1874-ben kiadott terjedelmes *Természettan* tankönyvem /(majdnem hatszáz oldal, innen <https://www.dropbox.com/s/mtnu11wj6s7homd/Pisko%20F.%20J.%20-%20Termeszettan.pdf?dl=0> letölthető a tartalomjegyzék - 6 MB)/ meg sem említi, illetve én nem találom Newton nevét./Csak rosszmájúan jegyzem meg: talán azért, mert Newton nem német volt/.

Óriási érték azonban, hogy négyszáznál is több kísérleti berendezés és rajz fametszetes képe van benne, ha manapság a felét megcsinálnánk, óriásit haladhatna a társadalom. Mindenesetre a poroszos tanításnak megfelelően minden „kijelentő” módban van, és nem építkezve vezeti be az új fogalmakat. A legfontosabbat, a konstrukcióhoz szükséges axiómákat viszont nem jelenti ki. Valahol szó van a tehetetlenségről, de mint jelenséget mutatja be és nagyon helyesen kiterjeszti a forgásra is. /Eddig talán én beszéltem el leghosszabban az eredeti kérdés mellett./

Ha már a Newton-törvényekről esett szó, csatolok egy a témához tartozó érdekes pdf-et a Newton-törvények önkényes átfogalmazásáról.

/Tisztelettel Bartos-Elekes István, /
//
/Ady Endre Líceum, Nagyvárad,/
//
/nyugalmazott fizika-, informatika- és elektronikatanár/

*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
|
fizinfo AT lists.kfki.hu
|
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
|
listsadm AT mail.kfki.hu
|
| |
*-----------------------------------------------------------------------*
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page