Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ferenczi díj - 2017

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ferenczi díj - 2017


Chronological Thread 
  • From: Szakolczai Krisztina <szakolczai.krisztina AT energia.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ferenczi díj - 2017
  • Date: Thu, 17 Aug 2017 11:03:06 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=energia.mta.hu


Tisztelt FIZINFO Olvasók!

Az Alapítvány a Mikroelektronikai Műszaki-Tudományos Kultúráért közhasznú szervezet és a Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma a névadó halálának évfordulóján ismét meghirdeti a félvezetők tágabb értelemben vett elméleti és kísérleti kutatásával valamint gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos pályázatát. A kiírók elsősorban 30 év alatti fiatalok pályázatait várják, akik MSc, PhD kutatásaikról készült max. 5 oldalas pályaművükben bizonyítják a területen nemzetközi mércével is mérhető szakmai teljesítményüket.

Az Alapítvány a Semilab Zrt. támogatásával ebben az évben egyenként 200.000.-Ft pályadíjat ajánlott fel.

Beadási határidő: 2017.09.15!

Bővebben: http://www.mikroalap.hu/Ferenczi


>>Kérem hogy a felhívást diákjaiknak, illetve egyetemi listákra is szíveskedjenek továbbítani.<<

Köszönettel:

Szakolczai Krisztina

--
/
Szakolczai Krisztina, Ph.D.
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
+36 1 392 2222/3362 /
_______________________________________________
mfamind mailing list
mfamind AT lists.energia.mta.hu
https://lists.energia.mta.hu/listinfo/mfamind


  • [Fizinfo] Ferenczi díj - 2017, Szakolczai Krisztina, 08/17/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page