Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PTE Fizikai Intézet szeminárium - Dombi Péter (05. 19.)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PTE Fizikai Intézet szeminárium - Dombi Péter (05. 19.)


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Tibai <tibai AT fizika.ttk.pte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PTE Fizikai Intézet szeminárium - Dombi Péter (05. 19.)
  • Date: Wed, 17 May 2017 13:32:54 +0200
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

*A PTE TTK Fizikai **Intézet** meghívja*

*Dombi Péter*

(MTA Wigner Fk SZFI)


Nanooptikai közelterek (térnövekmény) mérése ultragyors fotoelektronokkal

*c. előadására*


PTE TTK A/408. előadó terem
2017. 05. 19. (péntek) 13:00


*Absztrakt:*

Nanooptikai közleterek mérése a plazmonika egy alapvető kihívása és az
alkalmazások szempontjából is kiemelkedően fontos. Budapesti
kísérleteinkkel demonstráltunk és validáltunk egy olyan új módszert,
melynek során ultragyors fotoemisszióval tetszőleges fém, felületi
nanostruktúra maximális térnövekménye mérhető. A közvetlenül, nemdestruktív
módon megmért térnövekmények jól egyeznek a modellezési eredményekkel mind
lokalizált plazmonok mind plazmon haladóhullámok esetén. Irodalom: P. Rácz
et al., Nano Lett. 17, 1181 (2017).Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page